Croeso!

Blog ar gyfer pobl sy'n dysgu Cymraeg yn ardal Aberteifi yw hwn. Mae'n cynnwys adnoddau ac erthyglau sy'n berthnasol i'n dosbarthiadau sgwrsio. Byddwn ni'n trafod ystod eang o destunau yn ystod y flwyddyn (garddio, byd y natur, byd busnes a gwaith, hanes lleol, coginio, tafodiaith, barddoniaeth i enwi ond rhai o'r pynciau) gan edrych ar wahanol fathau o'r iaith. Croeso i bawb sydd am ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

Sunday, 25 August 2019

Clwb Darllen Aberteifi: Dan ei Adain gan John Alwyn Griffiths

Er bod y nofel hon bellach allan o brint, mae'n debyg bod digon o gopïau ar gael trwy siopau llyfrau (heblaw am Awen Teifi) a chwmnïau fel Amazon, heb sôn am eich llyfrgell leol wrth gwrs!

Byddwn yn trafod Dan ei Adain ar yr 17eg o Hydref.

Mae tair taflen eirfa ar gael i hwyluso'r darllen:

Taflen 1

https://drive.google.com/open?id=1s5iGFixhAKvmNMb5CvrwgBzsaNqZrQpZ

Taflen 2


https://drive.google.com/open?id=1bkxwnYEJH1TlP3BDmWpgdeJX4LRfybTX

Taflen 3

https://drive.google.com/open?id=1v_1qgTGKNRxEmUIwowrvpR_2UKT_MVlu


No comments:

Post a Comment